ក្ដៅៗ ដំណឹងល្អមកដល់ហើយ UN សម្រេច ជួយ សម រង្ស៊ី ពេញមុខហើយ ថ្ងៃនេះ ជ័យោ!

3,920 views | 65 likes
2 months ago

Wellcome to #LiKe_News Channel
►We upload About
Khmer News, Khmer political, Khmer Hot News, Khmer breaking news, Cambodia News,Cambodia hot news, Cambodia political, RFA news, RFI News, VOA News,

►I hope you enjoy it and help like share and comment my videos.
Please don’t forget subscribe my channel Thanks!

Sources and references:
RFI Khmer: [external link]
RFA Khmer: [external link]
VOA Khmer: [external link]

Related News