எதிர்க்கட்சிகளின் வாதத்தை ஆளும் அரசு நேர்மறையாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் : மதிமுக செல்வராஜ்

348 views | 3 likes
4 days ago

எதிர்க்கட்சிகளின் வாதத்தை ஆளும் அரசு நேர்மறையாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் : மதிமுக செல்வராஜ்

Subscribe➤ [external link]

Facebook➤ [external link]
Twitter➤ [external link]
Instagram➤ [external link]
HELO➤ news7tamil (APP)
Website➤ [external link]News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Related News

Tension at India-Pakistan border | Timeline of events
2 years ago
by Puthiyathalaimurai TV