OVM4TV 584: Tầu chiến Mỹ lại tuần tra vùng 12 hải lý quanh bãi đá Vành Khăn

3,333 views | 20 likes
2 months ago

Thứ hai 11-02-2019
- Chiến lược của TC thay Mỹ làm siêu cường....
- Trump - Kim tại Việt Nam: Trọng được gì?
- Cứ điểm cuối cùng của IS bị tiêu diệt...

Related News