การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 (12ก.ย.62)

60,008 views | 302 likes
6 days ago

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 ติดตามการพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุม ครั้งที่ 21

ติดตาม #VoiceTV
YouTube : [external link]
Facebook : [external link]
Instagram : [external link]
Twitter : [external link]
Website : [external link]

Related News