கொள்ளிடம் ஆற்றில் பரிசல் கவிழ்ந்து விபத்து, ஆற்றில் தத்தளித்த 36 பேர் மீட்பு | Kollidam River

115 views | 3 likes
6 days ago

கொள்ளிடம் ஆற்றில் பரிசல் கவிழ்ந்து விபத்து, ஆற்றில் தத்தளித்த 36 பேர் மீட்பு | Kollidam River

#JayaPlus television is one among the foremost runner in Tamil News and media fields. Jaya plus comes under the whole brand of Jaya TV which includes four main stream channels. Jaya Plus live streams all major political happenings and current updates on a 24/7 basis daily. We cover recent updates of all genres like politics, media, movies, magazines with a policy of all under one roof. Apart from news we have talk shows and infotainment programmes like Achchum Asalum, Kelvigal Aayiram and Medhuva Pesunga.

Facebook - [external link]

Twitter - [external link]

InstaGram - [external link]

Website - [external link]Program Playlists :

Achum asalum - [external link]

Medhuva Pesunga - [external link]

Kelvigal Aayiram - [external link]

Makkal Manasu - [external link]

Special Stories - [external link]

Related News