நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தால் ஏற்போம், ஆனால் ரஜினி வந்தால் எதிர்ப்போம் : சீமான்

2,028 views | 88 likes
1 week ago

நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தால் ஏற்போம், ஆனால் ரஜினி வந்தால் எதிர்ப்போம் : சீமான்

Subscribe➤ [external link]

Facebook➤ [external link]
Twitter➤ [external link]
Instagram➤ [external link]
HELO➤ news7tamil (APP)
Website➤ [external link]News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Related News