‘ கிருஷ்ணசாமி ஒரு தலித் பார்ப்பனர் ‘

7,374 views | 107 likes
7 days ago

தலித் ஒற்றுமை சாத்தியமில்லை என்கிறார் ஜக்கையன்
#AathiTamilarKatchi #Jakkaiyan #Arunthathiyar

vck
bjp

Related News