‘ கிருஷ்ணசாமி ஒரு தலித் பார்ப்பனர் ‘

22,660 views | 269 likes
2 months ago

தலித் ஒற்றுமை சாத்தியமில்லை என்கிறார் ஜக்கையன்
#AathiTamilarKatchi #Jakkaiyan #Arunthathiyar

vck
bjp

Related News

PARAIYAR PAGE | PRAKASH GD
8 months ago
by Sing in the Rain