‘ கிருஷ்ணசாமி ஒரு தலித் பார்ப்பனர் ‘

27,626 views | 331 likes
5 months ago

தலித் ஒற்றுமை சாத்தியமில்லை என்கிறார் ஜக்கையன்
#AathiTamilarKatchi #Jakkaiyan #Arunthathiyar

vck
bjp

Related News