Chị Silent Sea cho Gia Linh và em Cò ăn Món ăn của tuổi thơ dữ dội

26,750 views | 43 likes
4 weeks ago

chị silent sea cho gia linh gia bảo ăn nhót chua. Món ăn mà tuổi thơ của chị silent sea liên tục ăn tuy nó rất chua và chát nhưng chi vân ăn bình thường ăn diết lại quen và trước kia không hề có những đồ ăn ngon như bây giờ.

Related News