[VOA 뉴스 투데이] 9월 20일
4 days ago

'리비아 발언' 상황 지연시켜” / 북한 '금융거래 면허 감독' 법안 상정 / “사이버 제재는 상징적…실효 조치 계속” / 일본·뉴질랜드...

[VOA 뉴스 투데이] 9월 21일
3 days ago

북한에 수십 년간 이용당해” / “미한 협력 논의…북한에서 계속 신호” / “유엔 북한 인권 개선 권고안 채택” / “북한 등 '악성 영향 대응센...

[VOA 뉴스] “북한에 수십 년간 이용당해”
3 days ago

도널드 트럼프 대통령이 북한 김정은 위원장과의 좋은 관계를 거듭 강조하면서도 미국은 지난 수십 년 동안 북한에 이용만 당하고 아무것도 얻지...

[VOA 뉴스] “북한, 원조받을 자격 ‘낙제점’”
3 days ago

북한은 미국의 대외원조기구로부터 지원을 받을 수 있는 최소한의 자격도 갖추지 못한 것으로 나타났습니다. 미 대외원조기구인 밀레니엄 챌린지...

[VOA 모닝 뉴스] 9월 21일
3 days ago

대북 '정제유 공급' 선박 여전히 '운행' / 북한 '금융거래 면허 감독' 법안 상정 / “북한, 원조받을 자격 '낙제점'” / “트럼프 '새...

VOA Learning English - Education Report # 393
10 years ago

New developments in American education presented in Special English.

[VOA 뉴스] “유엔 북한 인권 개선 권고안 채택”
3 days ago

유엔이 북한 인권 상황에 대한 보편적 정례검토인 UPR 결과를 담은 보고서를 공식 채택했습니다. 유엔은 북한 인권 문제를 지적하고 262개의 권고안을...

Truyền hình VOA 21/9/19: Đà Nẵng trả lời vụ người TQ có sổ đỏ gần sân bay quân sự
3 days ago

VOATIENGVIET #VOAEXPRESS Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com.

Mormon Farmers | VOA Connect
6 days ago

We talk to Justin and Shannon Wootan about the role their religion plays in their daily lives. Justin tells us that as a farmer he believes conservation is a part of a ...

Việt-Thái Đối thoại Quốc phòng (VOA)
3 days ago

VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào ...

Foreign Teacher Lands in Rural America: ‘I Was Surprised’ | VOA Connect
2 months ago

Charmaine Teodoro is a Filipina recruited to teach math at a rural school in Colorado experiencing a teacher shortage. Now in her second year and on a J-1 ...

[VOA 모닝 뉴스] 9월 20일
4 days ago

백악관에 중국 내 탈북민 고통 전해” / “신뢰 구축 평가…합의 이행 미흡” / 유엔사 “9.19 합의 이행 지속적 지원” / “북한 수출 '광물'...

Truyền hình VOA 20/9/19: Trợ lý ngoại trưởng Mỹ tố cáo Trung Quốc đe dọa Việt Nam
4 days ago

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ tố cáo Trung Quốc đe dọa Việt Nam. Bắc Kinh cáo buộc Hà Nội vi phạm quyền và lợi ích của TQ trên Biển Đông. Phái đoàn Ủy...

Cuộc sống và công việc của một dân biểu tại Hoa Kỳ - Phần 2 (VOA)
1 day ago

VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào ...

Huawei tung điện thoại 5G không có ứng dụng Google (VOA)
3 days ago

VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào ...

VOA连线(方冰): 研讨会:中共消灭地主阶级的理论是谎言
3 days ago

由已故人权活动家吴宏达创办的劳改研究基金会在纽约主办了一个以中共建政后首场政治运动为主题的研讨会。我们连线了美国之音驻纽约记者方冰...

Học sinh Hong Kong xếp thành chuỗi người đòi dân chủ (VOA)
2 days ago

VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào ...

VOA Flaş Haber 20 Eylül
3 days ago

Bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için küresel iklim grevi eylemleri ...

Biểu tình Hong Kong lên…thực đơn (VOA)
3 days ago

VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào ...

[VOA 글로벌 리포트] 사우디 ‘드론 폭격’의 배후는 이란?
4 days ago

국제 석유 시장을 뒤흔든 사우디 석유시설 드론 공격에 대해 자세히 알아보고, 혼돈에 빠진 이스라엘 총선과 아시아를 불안에 떨게 하는 아프리카돼...

[VOA 뉴스] “신뢰 구축 평가…합의 이행 미흡”
4 days ago

9.19 남북 군사합의 1년을 맞아 미국 안보 전문가들은 상호 신뢰 구축 취지는 좋았지만, 합의 이행은 미흡했다고 평가했습니다. 북한의 미사일 도발...

Load More