ΑΕΚ - Ολυμπιακός 11/3/2015
4 years ago

Η ιστορία μας: Η γέννηση μιας μεγάλης ιδέας.. Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως: Ένας μεγάλος σύλλογος,...

Avoiding complications - fore limb splinted bandage, dog
1 year ago

How hard can it be to bandage a dog's leg? Actually, quite hard, if you want to do it well. The whole process has many steps, each important in its own way, and ...